Yazılım Ürünleri

MODEL Açıklama
BASIC BASIC
PERIO PDKS BASIC YAZILIMI
Genelde tek tip veya sabit vardiyalı çalışma yapılarına göre hazırlanmıştır. Mifare Kart, Yüz Tanıma, Parmak İzi teknolojilerini ayrı ayrı veya birlikte destekler.Windows İşletim sistemleri ile uyumludur. Firebird veritabanı üzerinde çalışır. Giriş/çıkışları personel ve terminal bazında detaylı raporlar. Personel gruplarına çalışma çizelgeleri (vardiya) tanımlanarak puantaj raporu oluşturulabilir. Çizelge hazırlama aracı ile hızlı şekilde çizelgeler oluşturulabilir. Fazla mesai,eksik çalışma,devamsız, ücretli/ücretsiz izin,yıllık izin,tatil raporlamaları yapılabilir. 6 sabit rapor grubu içerir, bu raporlar kendi içinde farklı raporlara dönüştürülebilir ve Ms Excel'e aktarılabilir.Veri transferi ve yedekleme manuel olarak kullanıcı tarafından yapılır. Excel'den personel dataları ve resimler aktarılabilir. Çok kullanıcılı değildir.

STD STD
PERIO PDKS STANDART YAZILIMI
Mifare kart, Yüz Tanıma,Parmak İzi teknolojilerini ayrı ayrı veya birlikte destekler. Windows İşletim sistemleri ile uyumludur.Firebird ve Oracle veri tabanları üzerinde çalışır. Birden fazla vardiyalı çalışma yapılarını otomatik yakalama algoritması ile çözer. Personellere vardiya ve ücret tanımlamaları yapılarak puantaj ve maaş hesaplamaları yapılabilir. Tatil,ücretli/ücretsiz izin,yıllık izin tanımlamaları ve raporlamaları yapılabilir. Dinamik raporlayıcı özelliği ile kullanıcı sabit raporların dışında, kendi raporlarını oluşturabilir ve Ms Excel'e aktarabilir. Bordro aktarma özelliği ile oluşturulan puantaj bilgisi bordro sistemine uygun formata dönüştürüleblir. Toplu işlem sihirbazı ile personel dataları üzerinde birçok değişiklik hızlı ve toplu olarak yapılabillir. Servis modülü ile veri transferi,puantaj hesaplamaları,yedekleme gibi birçok işlem arka planda otomatik olarak gerçekleşir. Çok kullanıcı desteği vardır.Kullanıcı bazında gerek menü gerekse terminal kullanımı ile ilgili yetkilendirmeler yapılabilir.

PRO PRO
PERIO PDKS PROFESYONEL (Oracle DB)
Mifare kart, Yüz Tanıma,Parmak İzi teknolojilerini ayrı ayrı veya birlikte destekler.Birden fazla ve dönen vardiya sistemi ile çalışan, personel sayısı çok yüksek kurumsal firmalara özgü tasarlanmıştır. Windows İşletim sistemleri ile uyumludur.Oracle veri tabanı üzerinde çalışır. Çok kullanıcı desteği mevcuttur.Personellere vardiya ve ücret tanımlamaları yapılarak puantaj ve maaş hesaplamaları yapılabilir.Otomatik vardiya tespiti ile kendisine birden fazla vardiya tanımı yapılmış personelin giriş/çıkış hareketine göre hangi vardiya ya geldiğini otomatik olarak hesaplar. Tatil,ücretli/ücretsiz mazeret, izin,yıllık izin tanımlamaları ve raporlamaları yapılabilir.Dinamik raporlayıcı özelliği ile kullanıcı sabit raporların dışında, kendi raporlarını oluşturabilir ve Ms Excel'e aktarabilir.Bordro aktarma özelliği ile oluşturulan puantaj bilgisi bordro sistemine uygun formata dönüştürüleblir.Toplu işlem sihirbazı ile personel ve vardiya dataları üzerinde birçok değişiklik hızlı ve toplu olarak yapılabillir. Servis modülü ile veri transferi,puantaj hesaplamaları,yedekleme gibi birçok işlem arka planda otomatik olarak gerçekleşir.Kullanıcı bazında gerek menü gerekse terminal kullanımı ile ilgili yetkilendirmeler yapılabilir.

YMKH YMKH
PERIO YEMEKHANE KONTROL YAZILIMI
Mifare kart, Yüz Tanıma,Parmak İzi teknolojilerini ayrı ayrı destekler. Windows İşletim sistemleri ile uyumludur.Firebird ve Oracle veri tabanı üzerinde çalışır.Ayrı olarak çalışabildiği gibi Pdks standart ve Pro versiyonları ile entegre çalışabilir.Personellere öğüne göre yemek hakkı,aylık toplam yemek hakkı, aylık kontör, öğüne göre kontör, vb. gibi hak ve kredili olmak üzere bir çok farklı çalışma modu desteği vardır.Birden fazla yemekhane tek bir sistem gibi çalışabilir.Dinamik raporlayıcı özelliği ile kullanıcı sabit raporların dışında, kendi raporlarını oluşturabilir ve Ms Excel'e aktarabilir.Toplam ve detay olarak personel,yemekhane,öğün,yüklenen veya silinen kontör bazında raporlar alınabilir.Kartlara kontör yükleme işlemleri tek bir arayüzden hızlı ve güvenli şekilde yapılabilir.Öğün bazında ücretlendirme yapılabilir.

ZYC ZYC
PERIO ZİYARETÇİ KAYIT VE GEÇİŞ KONTROL YAZILIMI
Mifare kart, Yüz Tanıma,Parmak İzi teknolojilerini ayrı ayrı ve birlikte destekler. Windows İşletim sistemleri ile uyumludur.Firebird ve Oracle veri tabanı üzerinde çalışır. Pdks standart ve Pro versiyonları ile entegre çalışır.Ziyaretçi kaydı ,Randevu kaydı, Resimli personel geçiş izleme ve raporlama olmak üzere 4 ana modülden oluşur.Önceden firmaya yapılacak randevular tanımlanabilir, bu randevular ilgili ziyaret ile ilişkilendirilebilir. Ziyaretçiye kartı verildikten sonra sadece ilgili kapılara yetkilendirme yapılabilir.Geçiş izleme modülü ile güvenlik birimi online olarak terminallerde ki geçişi anında izleyip ,içerde ki personel ve ziyaretçi bilgisine hızlıca ulaşabilir.

ÖDKS ÖDKS
PERIO ÖĞRENCİ/ÖĞRETMEN ve YURT DEVAM KONTROL YAZILIM
Mifare Kart teknolojisini destekler. Windows İşletim sistemleri ile uyumludur.Firebird ve Oracle veri tabanlarını işe çalışır. Derslik (sınıf), ders çizelgeleri , öğrenci ve öğretmen tanımlamaları yapılarak. Öğrencinin ve öğretmenin ilgili derse ilgili derslikte girip girmediği, derse giriş veya çıkış zamanları, derslere katılım oranı gibi takip ve raporlamalar yapılabilir. Sistem sayesinde öğrencinin ve öğretmenin kurum içindeki takibi kolaylaşdığı gibi derslik kullanımı ve derse katılımda disipline edilmiş olur.Giriş/Çıkış ve devam raporları , sms veya e-mail yolu ile ilgililere bildirilir.

EKS EKS
EKS GEÇİŞ KONTROL YAZILIMI
Mifare Kart, Yüz Tanıma,Parmak İzi teknolojilerini ayrı ayrı veya birlikte destekler.Windows İşletim sistemleri ile uyumludur.Firebird veritabanı üzerinde çalışır. Personel kayıtları yapılabilir, personel, departman ve terminal bazında giriş/çıkış listesi ve giriş-çıkış arasındaki süre farkı , bu sürelerin toplamı gibi raporlar alınabilir, Ms excel'e gönderilebilir. Pdks (puantaj) yapılamaz.Tek kullanıcılıdır.Çoklu kullanımı desteklemez